Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

«ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ» Η ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΣ «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.» ΣΤΗΝ ΔΙΒΡΗ

 

Κόπηκαν χιλιάδες δένδρα και θάμνοι για να γίνει το έργο, αλλά το περιβάλλον δεν αποκαταστάθηκε.

Πως εφαρμόζονται τελικά οι Περιβαλλοντικοί Όροι και οι Νόμοι του Κράτους;

Βλέποντας την πραγματικότητα, προειδοποιούμε ότι τα ίδια και σε μεγαλύτερη έκταση θα συμβούν αν γίνει το Υδροηλεκτρικό στον Ερύμανθο.

Η ίδια η μελέτη του επενδυτή, με αυτά που γράφει και αυτά που αποκρύπτει, οδηγεί στην απόρριψη του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: