Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011

Καταστροφή αρχαιοτήτων με τη δημιουργία μαντρότοιχου

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ                  Δίβρη   Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ             Αρ.πρωτ:9
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΦΟΛΟΗΣ   «Ο ΩΛΟΝΟΣ»
ΕΔΡΑ: ΔΙΒΡΗ
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αχαΐας
Διεύθυνση: Αλεξ. Υψηλάντου 197, 261 10 Πάτρα
Δήμος: Πατρέων

Τηλ:+30 2610 623820, 275070, 220829,276207

Fax:+30 2610 624051
Email:
stepka@culture.gr
Θέμα: Καταστροφή αρχαιοτήτων με τη δημιουργία μαντρότοιχου
Σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και κατ’ επέκταση την υπηρεσία σας.
Στο δήμο Ερυμάνθου του νομού Αχαΐας, και συγκεκριμένα στην δημοτική κοινότητα Σκιαδά, πρώην δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Τριταίας, βρίσκεται η Μονή Νοτενών.
Πάνω από την Μονή υπήρχε Αρχαίος Ναός, όπου στα ερείπια και με τα υλικά του, κτίσθηκε ο ναός της Απάνου Νοτενάς, όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι της περιοχής. Η αρχική μονή των Νοτενών κτίσθηκε τον 16ο αι. (1530) πάνω από την σημερινή μονή, κοντά στην κορυφή του βουνού. Σήμερα απόκεινται σε σωρούς λίθων τα κελιά της πρώτης αυτής μονής, ωστόσο διακρίνεται ο περίβολος αυτών. Υπάρχει επίσης παλαιός ναός αφιερωμένος στην Παναγία, που είναι στηριγμένος πάνω σε αρχαίο ναό, του οποίου διασώζονται κίονες, κιονόκρανα και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη. Ο ναός καταστράφηκε κατά τα πρώτα χρόνια της επικράτησης του Χριστιανισμού, όπως φανέρωνε και η αγιογραφία στο εσωτερικό του βυζαντινού ναού, (εικονιζόταν Άγιος να τραβά με σχοινί αρχαίο άγαλμα για να το καταρρίψει).
Συγκεκριμένα στο παλαιοχριστιανικό ναό εκτελέστηκαν και εκτελούνται εργασίες ανέγερσης μαντρότοιχου στον περίβολο του ναού, με αρχιτεκτονικά μέλη προερχόμενα από τον Αρχαίο ναό.
Παρακαλώ να μας  ενημερώσετε εάν γνωρίζετε για τα τελεσθέντα και τελούμενα έργα, κατασκευής του μαντρότοιχου, με υλικά προερχόμενα από τον Αρχαίο ναό. Εάν υπάρχουν από τον νόμο, οι προβλεπόμενες άδειες ανέγερσης του μαντρότοιχου και εάν διεξάγεται η προβλεπόμενη επιτήρηση του έργου.
Σας ενημερώνουμε ότι με τα παραπάνω έργα καταστράφηκε και αλλοιώθηκε η εικόνα του μνημείου, αφού χρησιμοποιήθηκε άφθονο αρχαίο οικοδομικό υλικό.

Μετά τιμής

Ο πρόεδρος                                 Το διοικητικό συμβούλιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ                  Δίβρη   Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ             Αρ.πρωτ:10
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΦΟΛΟΗΣ   «Ο ΩΛΟΝΟΣ»
ΕΔΡΑ: ΔΙΒΡΗ
Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αχαΐας
Διεύθυνση: Αλεξ. Υψηλάντου 197, 261 10 Πάτρα
Δήμος: Πατρέων
Τηλ:+30 2610 623820, 275070, 220829,276207
Fax:+30 2610 624051
Email:
stepka@culture.gr


Θέμα: Δημιουργία μαντρότοιχου και υποστύλωση Βυζαντινού Ναού
Σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν το Υπουργείο Πολιτισμού και κατ’ επέκταση  την υπηρεσία σας.
Στο δήμο Ερυμάνθου του νομού Αχαΐας, και συγκεκριμένα στην δημοτική κοινότητα Σκιαδά, πρώην δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Τριταίας, βρίσκεται η Μονή Νοτενών.
Πάνω από την Μονή υπήρχε Αρχαίος Ναός, όπου στα ερείπια και με τα υλικά του, κτίσθηκε ο ναός της Απάνου Νοτενάς, όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι της περιοχής. Η αρχική μονή των Νοτενών κτίσθηκε τον 16ο αι. (1530) πάνω από την σημερινή μονή, κοντά στην κορυφή του βουνού. Σήμερα απόκεινται σε σωρούς λίθων τα κελιά της πρώτης αυτής μονής, ωστόσο διακρίνεται ο περίβολος αυτών. Ο ναός ήταν αφιερωμένος στην Παναγία και είναι στηριγμένος πάνω σε αρχαίο ναό, του οποίου διασώζονται κίονες, κιονόκρανα και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη. Ο ναός καταστράφηκε κατά τα πρώτα χρόνια της επικράτησης του Χριστιανισμού, όπως φανερώνει και η αγιογραφία στο εσωτερικό του βυζαντινού ναού, (εικονίζεται Άγιος να τραβά με σχοινί αρχαίο άγαλμα για να το καταρρίψει).
Ο ναός της Παναγίας έχει ύψος 3 μέτρων, δεν έχει παράθυρα και έχει εξαίρετες τοιχογραφίες του 17ου αι. και κάτω απ' αυτές άλλες παλαιότερες, αγίων, από τις οποίες σώζονται 3-4. Ο κυρίως ναός στη βάση και σ' όλο το μήκος του έχει κτισθεί με εξαιρετικά μεγάλους, τέλεια ορθογωνισμένους και επεξεργασμένους λίθους, σαφέστατα από σηκόν αρχαίου ελληνικού ναού. Την σκεπή στηρίζουν βυζαντινά τόξα και ο ναός χωρίζεται σε τρία ισομεγέθη μέρη (ιερό - κυρίως ναό - νάρθηκα). Η πλάκα επίσης της Αγίας Τραπέζης πατάει πάνω σε εξαιρετικά καλοδιατηρημένο ημίεργο δωρικό κιονόκρανο.
Συγκεκριμένα στο παλαιοχριστιανικό Ναό εκτελέστηκαν και εκτελούνται διάφορες εργασίες στήριξης του κτηρίου και ανέγερση μαντρότοιχου στον περίβολο του ναού, με υλικά προερχόμενα από τον Αρχαίο ναό.
Παρακαλώ να μας  ενημερώσετε εάν γνωρίζετε για τα τελεσθέντα και εκτελούμενα έργα στήριξης του ναού και κατασκευής του μαντρότοιχου, με υλικά προερχόμενα από τον Αρχαίο ναό. Εάν υπάρχουν από τον νόμο, οι προβλεπόμενες άδειες συντήρησης και ανέγερσης του μαντρότοιχου και εάν διεξάγεται η προβλεπόμενη επιτήρηση του έργου.
Σας ενημερώνουμε ότι με τα παραπάνω έργα καταστράφηκε και αλλοιώθηκε η εικόνα του  μνημείου, αφού χρησιμοποιήθηκε άφθονο αρχαίο οικοδομικό υλικό.

Μετά τιμής

Ο πρόεδρος                                 Το διοικητικό συμβούλιο
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: